Stratejik Planlama Koçluğu

Stratejik planlama bir firmanın stratejisini belirlemesi ve kaynaklarını bu stratejiye göre ayarlaması demektir. Birçoğu zaman birçok girişimci veya iş müdürleri anlık işlerle o kadar meşguldür ki genel stratejiye uyumu kaçırabilirler. Bu yüzden yazılı bir strateji firmaların iç kontrolü için önemlidir. Stratejik plan kararlar için bir çerçeve çizer. Kriterleri belirler. Performans takibini yapmak için önemlidir. Stratejiyi başkasına anlatmak için gereklidir.

Stratejik plan iş planıyla aynı değildir. Stratejik plan kısa ve özettir, iş planına temel oluşturur. İş planı daha detaylıdır.

Stratejik planın ana bileşenleri Stratejik planlar çeşitli şekil ve boylarda yapılabilir. Ama hepsinde aşağıdaki içerikler bulunur. Aşağıdaki liste stratejik planda geliştirildikleri sırayla anlatıyor.

 1. Vizyon:Firmanın önündeki 5 yıl veya daha fazla sürede ne noktada olacağını anlatır. İfade şunları içerebilir: Fiziksel görünüş, boyutu, yapısı, ölçeği vb.
 2. Misyon:Firmanın zamandan bağımsız amacını ve arzusunun nasıl yerine getireceğinin ifadesidir. Organizasyonun neden var olduğunun deklarasyonudur. Firmanın amacı ve aktiviteleri operasyonlar, fonksiyonlar, müşteriler, teklifler, segmentler, ölçüler, metotlar, teknoloji, kaynaklar gibi üzerinden ifade edilir.
 3. Değerler: Firmanızın devamlı, tutkulu, ayırt edici temel inanışları. Yönlendirici prensiplerdir.
 4. SWOT:Firmanın şu anki pozisyonunun gücü ve zayıflıkları, dışarıdaki fırsat ve tehditlerinin özetidir.
 5. Rekabet avantajı:Rekabet ortamında en kuvvetli olduğunuz alan
 6. Uzun dönem stratejik amaçlar:Yaklaşık 3 yıllık sürede vizyonunuzu gerçekleştirmek için neye odaklandıklarınız.
 7. Kısa dönem amaçlar/öncelikler:Stratejik amaçların bir iki yıllık performans hedefleri haline dönüşmesidir.
 8. Aksiyon planları:Hedefin nasıl gerçekleşeceğinin planıdır. Stratejinin operasyona dönüştürülmesidir.
 9. Skorkart:Ana performans göstergeleri üzerinden aylık düzende performansı takip etmeyi sağlar.
 10. Finansal değerlendirme:Geçmiş kayıtlara ve gelecek öngörülere göre yapılan değerlendirme ile gelecek planı yapıp firmanın gelecek finansal performansı daha kontrol altında tutarsınız.

Hızlı iletisim
 • 0850/3078605
 • 0544 644 46 22
 • vs@vsmastercoach.com
Kalite ve Güvenin Tek Adresi
Hızlı iletisim

WhatsApp
Hemen Ara